Kurs Planiranje i segmentacija tržišta

Kurs Planiranje i segmentacija tržišta

Opis kursa

Kurs se bavi definisanjem pojmova i karakteristika tržišta i segmentacije tržišta. S obzirom na to da je segmentacija tržišta postupak razvrstavanja potrošača u manje grupe (tržišne segmente) koje imaju slične potrebe, zahteve i karakteristike ponašanja u kupovini, ovaj proces predstavlja veoma značajan aspekt u poslovanju.

Segmentacija tržišta omogućava da se odredi ciljno tržište i da se na pravi način zadovolje potrebe tržišta. Na kursu se izučavaju pojmovi tržišta, segmentacije, izbora ciljnog tržišta i tržišnog pozicioniranja. U kursu su kroz praktične primere prikazane najznačajnije varijable različitih segmentacija, koje će polaznicima omogućiti šira saznanja iz oblasti segmentacije tržišta.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici nauče šta podrazumeva proces podele i targetiranja tržišta, odnosno kako da određuju svoje ciljne grupe u okviru tržišta i usklade ponudu i tehnike prodaje sa potrebama. Pored toga, cilj kursa je da obradi temu segmentacije kao osnovu za dalja marketinška istraživanja, kao i za adekvatno pozicioniranje proizvoda.

 • Procena vremena

  9 h 34 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Veštine uspešne prodaje

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri