Kurs Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti

Kurs Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti

Opis kursa

Kurs Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti sastoji se iz jednog modula koji sadrži tri nastavne jedinice. U prvoj se obrađuje problematika formiranja predmeta u prometu nepokretnosti, u narednoj planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti, dok je u trećoj nastavnoj jedinici obrađena transakcija kupoprodaje nepokretnosti.

Potrebno predznanje

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno predznanje.

Cilj kursa

Cilj kursa Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti jeste da se korisnik upozna sa pojmom predmeta u prometu nepokretnosti, osnovnim aktivnostima u procesu planiranja i rešavanja predmeta u prometu nepokretnosti, kao i sa samom prirodom transakcije kupoprodaje nepokretnosti.

 • Procena vremena

  5 h 17 min.

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  15

 • Broj testova

  15

 • Kategorija

  Veštine uspešne prodaje

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri