Kurs Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija

Kurs Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija

Opis kursa

Kurs Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija se sastoji iz pet nastavnih jedinica koje govore o različitim vrstama specijalnih događaja. Prva nastavna jedinica uvodi korisnika u definisanje osnovnih pojmova koji su potrebni za ovu materiju, dok su kasnije detaljno objašnjeni konferencije i seminari. Jedna nastavna jedinica je posvećena organizatorima specijalnih događaja, tj. agencijama za specijalne događaje i event menadžerima. Planiranje i organizacija specijalnih događaja su odvojeni u posebnu nastavnu jedinicu uz objašnjenje celog procesa i metoda koje se koriste.

Cilj kursa

Cilj kurs Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija je upoznavanje polaznika sa pojmom organizacije specijalnih događaja i sa svim vrstama specijalnih događaja koje se organizuju. Akcenat je na organizaciji poslovnih događaja. Polaznici će steći osnovna znanja o planiranju i organizovanju specijalnih događaja, kao i o primeni tehnika i metoda za njihovu realizaciju.

 • Procena vremena

  7h 43min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri