Kurs Planiranje i kontrola troškova poslovanja

Kurs Planiranje i kontrola troškova poslovanja

Opis kursa

Kurs Planiranje i kontrola troškova poslovanja korisnicima će predstaviti vrste troškova, dinamiku u odnosu na promenu obima proizvodnje, značaj upravljanja troškovima, kao i metode za upravljanje troškovima. U kursu se govori i o postupku izrade kalkulacija cena, koje su od velikog značaja u poslovanju kada se govori o planiranju i kontroli troškova, a prikazane su i metode za obračun troškova, na osnovu kojih se lakše upravlja njima, sve sa ciljem da se na efikasan i efektivan način upravlja troškovima, jer su jedan od najbitnijih faktora uspešnog poslovanja.

Potrebno predznanje

Kurs je tako koncipiran da nije potrebno nikakvo predznanje za razumevanje.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa Planiranje i kontrola troškova jeste da korisnika upozna sa pojmom troškova na jedan sveobuhvatniji način kako bi naučio da primenjuje osnovne veštine planiranja i upravljanja troškovima. Pored toga, cilj ovog kursa je da se razume, shvati i usvoji značaj upravljanja troškovima kako bi polaznik na što efikasniji način mogao da stekne nova znanja, da ih primeni i prenese.

 • Procena vremena

  16 h 55 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  9

 • Broj testova

  10

 • Kategorija

  Veštine uspešne prodaje

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri