Kurs Osnove Windows Servera 2016

Kurs Osnove Windows Servera 2016

Opis kursa

Kurs predstavlja skup najvažnijih oblasti iz administracije Windows Server 2016 operativnog sistema. Tokom kursa polaznik će se upoznati sa procesima instalacije, konfiguracije i održavanja Windows Servera 2016 i ključnih infrastrukturnih servisa koji se na njemu nalaze. Materija koja se obrađuje tokom  kursa vezana je za instalacije i održavanje najvažnijih servisa Windows Servera 2016 – Aktivnog direktorijuma, DNS-a, Grupnih polisa, DHCP-a, korisničkih i servisnih naloga, IPv4/IPv6 podešavanja, kao i sajtova Aktivnog direktorijuma. Svi ovi servisi su osnov za rad sa drugim naprednim servisima koje Windows Server 2016 donosi, kao što su: Rights Management Servisi, Windows Deployment Servisi, Servisi sertifikata, IP Address Management, Federation Servisi itd. Polaznici kursa se na temeljan način upoznaju sa svakim od bazičnih servisa i njihovom međusobnom zavisnošću.

Potrebno predznanje

Kako bi mogao da prati kurs bilo bi poželjno da polaznik ima osnovno poznavanje Windows klijentskih operativnih sistema (Windows 7/8/10), kao i znanja o računarskim mrežama i hardveru računara.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznicima, koji se tek upoznaju sa Microsoft serverskim rešenjima približi bazične serverske infrastrukturne servise, počev od njihove instalacije do osnovnih podešavanja. Cilj kursa je da polaznici koji bi trebalo da  znaju osnove iz oblasti Microsoft serverskih rešenja pred sobom imaju podsetnik na sve bitnije infrastrukturne role i servise. Takođe, kurs ima ulogu uvoda u izučavanje i savladavanje materije u kursevima baziranim na Microsoft Serveru 2016.
Kurs ima za cilj da polaznicima približiti savremene tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema, sa akcentom na mrežne servise, njihovu interakciju sa bazičnim servisima Windows Servera 2016 i rad u mreži sa klijentskim računarima. Kroz materiju koja se obrađuje polaznik  se upoznaje sa novinama i prednostima koje servisi Windows Servera 2016 donosi, kao i da prikažu kako se predstavljeni servisi primenjuju. Nakonkursa polaznic će biti dobro upoznati sa načinom funkcionisanja Windows Server 2016 bazičnih i mrežnih servisa.

 • Procena vremena

  34h 43min

 • Broj modula

  9

 • Broj lekcija

  21

 • Broj testova

  30

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri