Kurs Osnove odnosa s javnošću i promocije

Kurs Osnove odnosa s javnošću i promocije

Opis kursa

Na ovom kursu objašnjeni su ključni pojmovi i aktivnosti odnosa s javnošću, kao i načini razvijanja odnosa sa internim i eksternim okruženjem, odnosno različitim javnostima. Najpre je predstavljen jedan od ključnih pojmova PR-a: ciljna javnost, a opisani su funkcije PR menadžera i načini uspostavljanja i održavanja odnosa s medijima. Kroz korisne primere iz prakse predstavljene su sve aktivnosti koje PR menadžer primenjuje u cilju komunikacije sa ciljnim javnostima i uticaja na njihove stavove o organizaciji koju predstavlja. 

Cilj kursa

U ovom kursu je akcenat na praktičnim primerima kako bi polaznici koji su na početku karijere iz oblasti odnosa s javnošću stekli jasnu sliku šta će njihova zaduženja podrazumevati, ali i kako bi mogli da kreativno odgovore na izazove koje će posao PR menadžera staviti pred njih. Kurs se obraća i polaznicima koji već poseduju određeno znanje iz ove oblasti, budući da im predočava zamke koje posao PR menadžera nosi i priprema ih da pronađu inovativne načine da se izbore s njima s najboljim mogućim ishodom.

Cilj kursa je da polaznici steknu znanja i veštine neophodne za definisanje, implementaciju i evaluaciju strategija i taktika PR-a, kao i da ovladaju teorijskim i praktičnim znanjima za obavljanje funkcije menadžera za odnose s javnošću. 

 • Procena vremena

  19 h 34 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  8

 • Broj testova

  10

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri