Kurs Osnove menadžmenta projektima

Kurs Osnove menadžmenta projekata

Opis kursa

Tokom ovog kursa upoznaćete se najpre sa time šta sve karakteriše jedan projekat, kao i sa osnovnim vrstama projekata i načinom kako da ih prepoznate. Zatim ćete uvideti šta podrazumeva proces upravljanja projektima, koje su faze životnog ciklusa projekta, koje su procedure za upravljanje njima i koje se organizacione strukture primenjuju kako bi se jedan projekat uspešno priveo kraju. 

Potrebno predznanje

Kurs je tako koncipiran da nije potrebno predznanje da biste mogli uspešno da ga pratite.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznicima u potpunosti predstavi šta vođenje jednog projekta podrazumeva i koje sve faze postoje u okviru procesa upravljanja projektom. Polaznici će naučiti šta podrazumevaju procesi planiranja, realizacije i kontrole projekta, ali će razumeti i različite faze životnog ciklusa projekta.

 • Procena vremena

  9 h 2 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri