Kurs Osnove menadžmenta ljudskih resursa

Kurs Osnove menadžmenta ljudskih resursa

Opis kursa

U kursu Osnove menadžmenta ljudskih resursa predstavljeno je pet nastavnih jedinica. Kurs počinje prikazom današnjeg koncepta menadžmenta ljudskih resursa, linijskim i personalnim aspektima menadžmenta ljudskih resursa, zatim uloge HR menadžera u okruženju koje se stalno menja, a nastavlja se objašnjenjem strateške dimenzije ljudskih resursa. Pred kraj se osvrćemo na radni sistem visokih performansi. Kurs Osnove menadžmenta ljudskih resursa završava se odnosom menadžmenta ljudskih resursa i tehnologije. Kurs sadrži mnogo primera i slika, koji su dodatna pomoć u savladavanju lekcija.

Cilj kursa

Kurs će upoznati korisnike sa organizacijom savremenog HR sektora i najznačajnijim ulogama stručnjaka koji se bave ljudskim resursima, postupno i ilustrativno. Korisnici će imati priliku da nauče čemu služe neke od tehnoloških aplikacija u menadžmentu ljudskih resursa.

 • Procena vremena

  6 h 58 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri