Kurs Osnove menadžmenta

Kurs Osnove menadžmenta

Opis kursa

U kursu Osnove menadžmenta korisnici se upoznaju sa pojmom i definicijom menadžmenta, menadžmentom kao naučnom disciplinom i menadžmetom kao procesom. U kursu je prikazana evolucija menadžmenta, odnosno razvoj menadžmenta od nastanka civilizacije pa do danas. Dat je prikaz ključnih oblasti i zadataka koje ova najvažnija funkcija u organizaciji obavlja, kao i uticaj okruženja na organizaciju i njene najbitnije aktere, odnosno stejkholdere, a objašnjena je i analiza stejkholdera. U kursu Osnove menadžmenta objašnjen je pojam menadžera kao nosioca funkcije menadžmenta i ukazano je na njegove osobine i sposobnosti koje mora da poseduje kao osoba koja želi da se bavi ovim poslom.

Cilj kursa

Cilj kursa Osnove menadžmenta je da se korisnici upoznaju sa pojmom menadžmenta kako bi mogli dalje da se usavršavaju i edukuju u ovoj oblasti. Takođe, cilj je i upoznavanje sa zadacima i ulogom menadžera u organizaciji, upoznavanje sa pojmom interesnih grupa (stejkholdera) i metodom njihove analize.

 • Procena vremena

  10 h 12 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA pekt

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri