Kurs Osnove marketinga

Kurs Osnove marketinga

Opis kursa

Kurs Osnove marketinga obrazlaže pojam marketinga, njegove različite koncepcije, marketinško okruženje, kao i sam proces upravljanja marketingom i marketing miks.

Potrebno predznanje

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno nikakvo predznanje, jer je kurs baziran na samim osnovama marketinga, kao što i sam naziv kaže.

Cilj kursa

Cilj kursa Osnove marketinga jeste da korisnicima približi marketing kao veoma važan segment u tržišnoj privredi pomoću kog se postižu dobri rezultati na tržištu, bolja pozicioniranost preduzeća, razumevanje potrošača. Kurs Osnove marketinga upoznaje korisnike sa pojmom marketinga i njegovim koncepcijama, odnosno pristupima prilikom obavljanja marketinških aktivnosti. Korisnicima će biti objašnjeno kako se upravlja marketinškim aktivnostima, tj. marketinškim procesom, kao i to kako da pomoću marketing miksa preduzeće unapredi svoju prodaju u cilju što boljeg plasmana i pozicioniranja na tržištu. Nakon odslušanog kursa, korisnik će znati da objasni osnovne pojmove i koncepcije marketinga, znaće da razlikuje makrookruženje i mikrookruženje, umeće da navede osnovnu segmentaciju tržišta, tipove tražnje za određenim proizvodom i znaće da objasni i osnovne modele marketing miksa.

 • Procena vremena

  10 h 9 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri