Kurs Osnove korišćenja računara

Kurs Osnove korišćenja računara

Opis kursa

Na ovom kursu je polaznicima na jednostavan i svima razumljiv način, uz dosta praktičnog rada na računaru, predstavljeno kako da koriste računare, na koje sve načine time sebi mogu da pomognu, zatim kako da kreiraju različite fajlove i upravljaju njima, ali i kako da koriste internet i pritom obezbede sigurnost svojih podataka onlajn i oflajn. 

Potrebno predznanje

Ovo je početni kurs i nije potrebno predznanje da biste mogli uspešno da ga pratite.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznike obuči kako da efikasno koriste DL platformu, kao i da ih upozna sa pojmovima hardvera i softvera, sa time koji činioci utiču na performanse računara, sa perifernim uređajima računarskog sistema i osnovnim aplikacijama i operativnim sistemima. Polaznici će naučiti da samostalno koriste informatičke mreže u računarstvu, da se na različite načine povezuju na internet i da koriste informacione tehnologije u svakodnevnom životu. 

Još jedan od ciljeva kursa jeste da upozna polaznike sa sigurnosnim aspektima korišćenja računara, kao i sa pravnim aspektima koji se odnose na zaštitu autorskih prava i zaštitu podataka pri radu na računaru. Cilj je da se kod polaznika razvije svest o zdravstvenom i sigurnosnom aspektu zaštite, kao i o uticaju na životnu sredinu pri korišćenju računara.

 • Procena vremena

  12 h 28 min.

 • Broj modula

  10

 • Broj lekcija

  21

 • Broj testova

  31

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri