Kurs Osnove korišćenja interneta

Kurs Osnove korišćenja interneta

Opis kursa

Ovaj kurs polaznicima predstavlja pojam interneta, kao i kako on funkcioniše i kako da ga na najbolji način koristite. Polaznici će tokom kursa naučiti kako da pretražuju internet, odnosno kako da koriste najpopularnije web pretraživače, kao što su Google Chrome i Internet Explorer, i da pomoću njih pronalaze i pregledaju sajtove.

Pored toga, objašnjeno je šta je to elektronska pošta, kako funkcioniše i kako da je koristite. Upotreba elektronske pošte objašnjena je na primerima najkorišćenijih servisa – Gmail i Microsoft Outlook. Poseban akcenat stavljen je na bezbednosne probleme i potencijalne opasnosti na internetu, kako bi se korisnici obučili da vode računa o svojoj sigurnosti prilikom korišćenja svih internet servisa.

Potrebno predznanje

Nije potrebno predznanje da biste pratili ovaj kurs.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznike upozna sa osnovnim aspektima i prednostima interneta i elektronske komunikacije. Naučićete kako funkcioniše pretraživanje na internetu, kako da koristite web pretraživače kako biste pristupili sadržaju koji vam je potreban i kako da koristite elektronsku poštu (počev od kreiranja email adrese do slanja i primanja emailova).

 • Procena vremena

  11 h 14 min.

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  18

 • Broj testova

  24

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri