Osnove arhitektonskog projektovanja

Kurs Osnove arhitektonskog projektovanja

Opis kursa

Kurs Osnove arhitektonskog projektovanja se bavi principima arhitektonskog projektovanja. Upoznaćete se sa standardima potrebnim za dimenzionisanje prostorija. Pored toga saznaćete i sve što se tiče standardnih dimenzija mobilijara, kao i logike projektovanja stambenih i radnih prostora. Tokom kursa ćete naučiti da projektujete kretanja (vertikalne i horizontalne komunikacije), ali i usvojiti fundamentalna znanja u domenu 3D dizajna i arhitektonskog projektovanja bez kojih se ne može zamisliti bavljenje ovim poslom.

Cilj kursa

Cilj kursa Osnove arhitektonskog projektovanja je da svakom polazniku omogući potrebna znanja za predviđanje potrebnih površina prostorija, kao i predviđanje komunikacije kroz prostore (hodnici, stepeništa, liftovi). Kurs se sastoji od informacije koje će vam omogućiti da projektujete razne vrste objekata, od onih za stanovanje, kulturu i edukaciju, preko objekata zdravstvene nege i sporta, do uslužnih i ugostiteljskih objekata.

 • Procena vremena

  24h 10min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  14

 • Broj testova

  19

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri