Kurs Organizaciono ponašanje

Kurs Organizaciono ponašanje

Opis kursa

Kurs obrađuje pojam ponašanja u organizaciji sa individualnog, grupnog i organizacionog aspekta, kao i njegove karakteristike i značaj za organizaciju. Pored toga, obrađuje i određene karakteristike ličnosti koje je važno posedovati da bi organizacija funkcionisala, kao što su motivacija, percepcija i individualno učenje zaposlenih u organizaciji.

Na ovom kursu objašnjene su pojmovi grupa i timova, kao i njihove karakteristike, vrste i funkcionisanje, liderstvo i moć. Naposletku, kurs ukazuje na značaj organizacionog ponašanja za celokupno poslovanje organizacije.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da korisnici nauče da prepoznaju faktore koji utiču na ponašanja ljudi u organizacijama, zatim kako da to ponašanje definišu, predvide i, ukoliko je moguće, utiču na njega kako bi se poboljšale performanse organizacije i povećalo zadovoljstvo njenih članova. Pored toga, polaznici će savladati i tehnike za upravljanje organizacionom kulturom i za njeno menjanje, u skladu sa potrebama.

 • Procena vremena

  3 h 36 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri