Kurs organizacija vremena

Kurs Organizacija vremena

Kroz kurs Organizacija vremena polaznici će imati priliku da se upoznaju sa više ključnih oblasti u vezi sa organizacijom vremena. Kroz nastavne jedinice predstavljeni su i objašnjeni sam pojam vremena i upravljanja vremenom, metode za postavljanje prioriteta i ciljeva, kao i tehnike za uspešno delegiranje i upravljanje sastancima.

U kursu su opisani brojni saveti za upravljanje radnim vremenom s ciljem efikasnog obavljanja poslova, načini za bolju organizaciju aktivnosti, obavljanje više bitnih stvari tokom dana, kao i metode kroz koje možete razdvojiti bitno od hitnog. Danas, kada je vreme jedan od ključnih resursa, ovaj kurs pomoći će vam da uspešno upravljate svojim vremenom.

Kurs Organizacija vremena – opis i ciljevi

Cilj kursa jeste da polaznike upozna sa pojmom lične organizacije i procesom izvršavanja obaveza u savremenom poslovnom okruženju, da im približi načine na koje uspešan menadžer koristi i upravlja svojim i tuđim vremenom s ciljem povećanja poslovne efektivnosti, efikasnosti i konkurentske sposobnosti organizacije.

Pored ovoga, cilj kursa je da polaznici budu u mogućnosti da procene kako sami koriste vreme, da prepoznaju gde ono „curi”, kao i da nauče kako da uspešno određuju prioritete i obavljaju poslove. Takođe, njegov cilj je da usmeri polaznike da odbacuju nebitne poslove kako bi postali uspešniji u svom privatnom i profesionalnom životu i kako bi živeli sa što manje stresa – brže i lakše.

 • Procena vremena

  45 h 39 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri