Kurs Operativni sistem Linux

Kurs Operativni sistem Linux

Kurs Operativni sistem Linux donosi znanja i veštine potrebne za planiranje, dizajn i razvoj operativnog sistema Linux  i njegove infrastrukture. U fokusu kursa je predstavljanje Linuxa kao operativnog sistema, rad u komandno-linijskom okruženju, instalacija operativnog sistema, rad u grafičkom okruženju, rad sa uređajima računarskog sistema kroz operativni sistem Linux i predstavljanje naprednih tehnika za rad u Linuxu.

Kurs Operativni sistem Linux - opis i ciljevi

Cilj kursa je da polaznicima detaljno predstavi Linux kao jedan drugačiji, inovativan i besplatan operativni sistem, koji pritom donosi veliki broj naprednih rešenja. Nakon uspešnog savladavanja ovog kursa, polaznici će razumeti osnovne koncepte operativnog sistema Linux, biće upoznati sa velikim brojem komandi kojima se ovaj operativni sistem konfiguriše i prilagođava, iz shell prompta.

Takođe, jedan od važnih ciljeva jeste sticanje neophodnih znanja iz oblasti implementacije i podešavanja u grafičkom korisničkom okruženju GNOME. Polaznicima će biti predstavljena specifična rešenja u pogledu korišćenja mrežnog pristupa, načina podešavanja grafičkog okruženja i nekoliko različitih režima rada operativnog sistema.

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa: Za efektivno praćenje kursa potrebno je najosnovnije poznavanje operativnih sistema na korisničkom nivou. Poželjno je, ne i neophodno, poznavanje računarskog hardvera i računarskih mreža.Takođe je poželjno, ali ne i neophodno, iskustvo u radu u nekom komandno-linijskom okruženju (bash shell, DOS i tako dalje).

 • Procena vremena

  48 h 27 min.

 • Broj modula

  10

 • Broj lekcija

  25

 • Broj testova

  35

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri