Kurs Operacioni menadžment

Kurs Operacioni menadžment

Opis kursa

Na kursu Operacioni menadžment polaznici obrađuju sve aktivnosti koje se povezuju sa organizacijom i upravljanjem procesima i resursima koje organizacije koriste kako bi svojim kupcima isporučile vrednosti koje će zadovoljiti njihova očekivanja. Poseban akcenat u kursu stavljen je na obezbeđivanje efikasnosti i efektivnosti svih procesa koji se odvijaju u okviru organizacije.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici steknu znanja o integrisanju i upravljanju svim proizvodnim i uslužnim operacijama u organizaciji. Najpre su obrađeni planiranje i projektovanje, zatim nabavka i organizovanje, proizvodnja i razvoj proizvoda/usluge i, konačno, njihova distribucija i isporuka krajnjim korisnicima.

 • Procena vremena

  8 h 7 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri