Kurs Online Sales Management and Planning

Kurs Online Sales Management and Planning

Opis kursa

Tokom ovog kursa polaznici će naučiti kako se na adekvatan način upravlja prodajom. Biće objašnjen termin Sales Funnel, čemu on služi, koja je njegova namena i od kojih elemenata se sastoji. Takođe, naučićete šta je Landing Page, koliki je njen značaj, gde se primenjuje, čemu služi, koje elemente je neophodno da sadrži, kako te elemente optimizovati i kakve efekte možete postići pomoću nje. 

Pored toga, polaznicima su u ovom kursu objašnjeni termini kao što je Lead Nurturing, Demand generation & Lead generation u segmentu B2B prodaje, kao i na koji način treba razumeti i primeniti procese kupovine i prodaje.

Potrebno predznanje

Da biste uspešno pratili ovaj kurs potrebno vam je poznavanje samo osnova korišćenja računara i interneta.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici kroz primere iz prakse saznaju kako upravljanjem prodajom i kreiranjem landing strana mogu lakše dopreti do ciljne grupe i ostvariti uspešnu prodaju. Naučiće da tako što će se fokusirati na jedan cilj i kreirati posebnu web stranu čiji će fokus biti isključivo izvršenje određene akcije, postići će bolji efekat i rezultate prodaje.

 • Procena vremena

  7h 24min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Veština uspešne prodaje

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri