Kurs Online Performance Management

Kurs Online Performance Management

Opis kursa

Kurs Online Performance Management obrađuje pojam, važnost i vrste različitih performansi koje se mogu pratiti tokom online nastupa. Polaznici će se upoznati sa njihovom primenom, kao i mogućnostima njihovog poboljšanja. Pored performansi koje se mogu odnositi na bilo koju vrstu sajta, akcenat je na performansama koje su karakteristične za sajtove e-commerce prirode, odnosno sajtove koji sadrže online prodavnicu.

Cilj kursa

Cilj kursa jeste da polaznici steknu znanja o nekim od osnovnih performansi koje se mogu pratiti kako bi se pomoću njih nadgledao sam proces uspešnosti poslovanja. Polaznici će uvideti kako se mogu unaprediti određene performanse, odnosno poboljšati sam nastup u cilju što uspešnijeg poslovanja, a time i sticanja konkurentske prednosti.

Potrebno predznanje

Za ovaj kurs neophodno je poznavati oblasti iz kurseva Online Sales Basics, E-commerce Basics i Online Media Offers & Reporting.

 • Procena vremena

  6h

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri