Kurs Online Payment Methods

Kurs Online Payment Methods

Opis kursa

Kurs Online Payment Methods predstaviće vam značaj i modele elektronskog poslovanja i elektronske trgovine. Upoznaćete detaljne procese i metode plaćanja putem interneta i računarskih mreža. Uz to, saznaćete koji sve protokoli postoje i kako se koriste u elektronskoj trgovini. Takođe, imaćete priliku da savladate mehanizme koji se primenjuju sa ciljem zaštite prilikom obavljanja online plaćanja i ostalih transakcija.

Cilj kursa

Cilj kursa Online Payment Methods jeste da polaznicima omogući znanje i veštine za vođenje poslovanja putem interneta. Po završetku kursa u potpunosti ćete razumeti online platne sisteme. Takođe, znaćete kako da prepoznate sve metode plaćanja i zaštite prilikom poslovanja na internetu. Stečena znanja će vam omogućiti da u budućem poslovanju samostalno donesete odluku o metodama koje će se koristiti i tako zaštitite vaše poslovanje od eventualnih zloupotreba podataka.

 • Procena vremena

  6h 8min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri