Kurs Održavanje softvera

Kurs Održavanje softvera

Opis kursa

Na kursu Održavanje softvera korisnici će obraditi oblasti softverskog održavanja, kategorije održavanja, kao i aktivnosti održavanja softvera. Održavanje softera je integralni deo životnog ciklusa softvera, tj. skup aktivnosti neophodnih za obezbeđenje njegovog isplativog održavanja. Nakon isporuke softvera neminovne su promene i evaluacije na softverskom rešenju. U toku upotrebe greške se otkrivaju, menja se operativno okruženje i javljaju se novi zahtevi tokom korišćenja. 

Cilj kursa

Cilj kursa Održavanje softvera je da se shvati značaj uloge održavanja u kompletnom životnom ciklusu softvera, kao i važnost pravovremenog planiranja održavanja softvera i izdvajanja neophodnih sredstava. Jedan od ciljeva je i da korisnik prepozna tehničke i menadžerske aspekte softverskog održavanja.

 • Procena vremena

  9 h 23 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  10

 • Broj testova

  12

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri