Kurs Odnosi s javnošću u kriznim situacijama

Kurs Odnosi sa javnošću u kriznim situacijama

Opis kursa

Na kursu Odnosi sa javnošću u kriznim situacijama naučićete kako se velike i uspešne kompanije nose sa kriznim situacijama. Takođe, saznaćete kako izgleda krizni plan, koji su njegovi delovi i šta je neophodno da on sadrži, zatim kako osobe koje su zadužene za odnose sa javnošću komuniciraju sa javnošću u kriznim situacijama, ali i kako interno šire saopštenja.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da polaznici koji ga završe mogu samostalno da naprave plan u slučaju krize, da spoznaju sve taktike i strategije postupanja kada nastupi kriza i da nauče sve vrste komunikacije na internom i eksternom nivou (mediji, zaposleni, stejkholderi kompanije).

 • Procena vremena

  19 h 42 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  9

 • Broj testova

  11

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri