kurs objektno relaciono mapiranje

Kurs Objektno relaciono mapiranje – Hibernate

Opis kursa

Kurs se bavi problemima perzistencije, ali i objektno relacionog mapiranja u Javi. Obrađene su osnove objektnog modela, relacionog modela, kao i problem nekompatibilnosti koji se javlja između njih. Poseban akcenat dat je Hibernate alatu za objektno relaciono mapiranje, jednom od najpopularnijih alata ove vrste.

Potrebno predznanje

Podrazumeva se da polaznik poseduje predznanje iz kurseva Core Java Programming, Advanced Java Programming i MySQL programiranje i administracija.

Cilj kursa

Cilj je osposobljavanje polaznika za korišćenje različitih vidova perzistencije sa posebnim akcentom na upotrebu Hibernate ORM Frameworka i njegovu integraciju u Java softverske aplikacije. Polaznik će takođe biti osposobljen za razvoj profesionalnih skalabilnih aplikacija po uzoru na savremene softverske arhitekture.

 • Procena vremena

  30 h 24 min.

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  15

 • Broj testova

  19

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri