My SQL programiranje i administracija

Kurs MySQL programiranje i administracija

Opis kursa

Kurs MySQL programiranje i administracija baviće se osnovnim konceptima rada sa bazama podataka i MySQL serverom. Takođe, tokom ovog kursa upoznaćete se i sa praktičnim konvertovanjem konceptualnog u logički dizajn. Na predavanjima ćete između ostalog sagledati detaljno i sintaksu samog SQL jezika. Uz osnovne koncepte, kurs pokriva i napredne funkcionalnosti servera, indekse, poglede, uskladištene rutine, kursore, trigere i transakcije.

Cilj kursa

Cilj kursa MySQL programiranje i administracija je da vas pripremi za praktičnu upotrebu MySQL servera u realizaciji konkretnih problema. Po završetku kursa bićete u potpunosti spremni za administraciju i održavanje jednog MySQL servera, korišćenje naprednih serverskih funkcionalnosti, pisanje kompleksnih upita i efikasno baratanje velikom količinom podataka.

 • Procena vremena

  47h 55min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  24

 • Broj testova

  29

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri