Kurs MS Project za usavršavanje

Kurs MS Project

Opis kursa

Kurs MS Project 2016 kreiran je tako da korisnicima pruži znanja pomoću kojih će biti spremni da upravljaju projektima u okviru malih i srednjih preduzeća. Gradivo kursa podeljeno je na tri modula, koji vode kroz sve faze upravljanja projektom pomoću programa Microsoft Project 2016. Project je deo Office porodice i predstavlja industrijski standard za upravljanje projektima. Na samom početku kursa korisniku su predstavljene teorijske osnove upravljanja projektom, istorijom programa, kao i njegovim radnim okruženjem, dok u nastavku korisnik organizuje zadatke i resurse projekta. Pri samom kraju kursa definiše se bazni plan projekta, vrši se simulacija realizacije, a kao krajnji korak korisnik šalje izveštaje o realizaciji.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa MS Project 2016 je da korisnik savlada kako da pomoću MS Projecta 2016 uspešno izvodi upravljanje projektom. To postižemo kroz niz vežbi u okviru kojih se stiče sposobnost pravilnog upravljanja zadacima i resursima tokom svih faza projekta. Takođe, korisnik stiče sposobnost da uoči i otkloni nedostatke na projektima i da o tome izveštava ostale članove projektnog tima ili menadžment organizacije.

 • Procena vremena

  18 h 44 min.

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  10

 • Broj testova

  13

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri