Kurs Mrežni serverski servisi

Kurs Mrežni serverski servisi

Opis kursa

Kurs Mrežni serverski servisi uvodi korisnike u procese konfiguracije i održavanja ključnih infrastrukturnih servisa Windows Server 2016 mrežnog biznis okruženja. Materija koja se obrađuje u kursu je usmerena na instalaciju i održavanje najvažnijih mrežnih servisa Windows Servera 2016 – DHCP-a, DNS-a, IPAM-a, udaljenog pristupa i DirectAccessa. Ove tehnologije predstavljaju osnovu za rad sa naprednim mrežnim servisima, kao što su udaljeni pristup, mrežne polise, direktan pristup, update servisi i virtuelne privatne mreže. Polaznici kursa se na temeljan način upoznaju sa svakim od servisa i njihovom međusobnom zavisnošću, a kroz mrežne servise predstavljaju se napredni vidovi komunikacionih tehnologija, savremeni tipovi autorizacija i enkripcija.

Potrebno predznanje

Za efektivno praćenje kursa Mrežni serverski servisi potrebno je da korisnik ima srednje/napredno poznavanje Windows serverskog operativnog sistema, bazirano na kursu Windows Server 2016 OS – Infrastruktura, a potrebno je i napredno poznavanje klijentskih operativnih sistema. Poželjan je završen kurs za operativni sistem Windows 10.

Cilj kursa

Kurs Mrežni serverski servisi približava korisniku savremene tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema Windows Server 2016, sa akcentom na mrežne servise, njihovu interakciju sa bazičnim servisima Windows Servera 2016 i rad u mreži sa klijentskim računarima. Kroz materiju u kursu predstavljene su sve novine i prednosti koje servisi Windows Servera 2016 donose, a kroz primere je pokazana realna slika svakog od servisa. Savladavanjem kursa, korisnik će se dobro upoznati sa načinom funkcionisanja Windows Server 2016 bazičnih i mrežnih servisa i ujedno će biti osposobljen da u praktičnom radu na pravi način prepozna situacije u kojima će moći da upotrebi servise i tehnologije koje će najbolje odgovoriti na zahteve zadatka.

 • Procena vremena

  55h 7min

 • Broj modula

  8

 • Broj lekcija

  27

 • Broj testova

  35

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri