Kurs Motivisanje zaposlenih

Kurs Motivisanje zaposlenih

Opis kursa

Šta je to što će motivisati zaposlene da bolje rade i budu produktivniji pitanje je koje godinama muči stručnjake i rukovodioce. Činjenica je da zaposleni rade bolje kad su srećni i kad osećaju da ih njihova organizacija ceni. Sa druge strane, takođe je nepobitna istina i da su motivisani zaposleni daleko produktivniji i kreativniji u rešavanju problema i nalaženju odgovarajućih rešenja. 

Zato je na ovom kursu posebna pažnja posvećena motivaciji za rad i detaljno je opisan njen značaj. Pored toga, u ovom kursu je objašnjeno na koji način organizacije mogu motivisati zaposlene, koji su ključni motivatori u procesu rada i kakva je uzajamna povezanost između motivacije i radnog učinka. 

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da pripremi polaznike da se posvete razvoju drugih i podignu produktivnost kompanije na viši nivo, kao i da nauče kako da stvore timsku klimu koja je ohrabrujuća, produktivna i podsticajna. Polaznici će na kursu saznati kako da ohrabre članove svojih timova da razmišljaju izvan okvira i osmišljavaju kreativna rešenja za različite probleme. Naučiće kako da naprave koncept upravljanja motivisanjem u kompaniji, a obrađivaće i različite pristupe i tehnike motivisanja.

 • Procena vremena

  6 h 54 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri