Kurs Moć i autoritet

Kurs Moć i autoritet

Opis kursa

Korisnicima kursa predstavljeni su pojam moći, vrste moći i načini na koje je ona manifestovana u organizaciji. Pored toga, učiće i o različitim perspektivama moći, kao što su resursna i interpretativna. Kurs obrađuje i pojam i vrste autoriteta, kao i šta predstavlja autoritet u organizaciji i kakav je njegov uticaj na ponašanje ljudi u njoj.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je najpre da upozna korisnike sa suštinom moći i autoriteta, odnosno sa osnovnim vrstama moći i autoriteta, kao i sa njihovom primenom u organizaciji. Takođe, ovaj kurs obučava polaznike o načinu korišćenja moći i autoriteta u organizaciji, kao i o njihovom uticaju na rad i ponašanje ljudi u njoj.

 • Procena vremena

  10 h 45 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri