Kurs Mobing

Kurs Mobing

Opis kursa

Polaznici će na kursu Mobing naučiti da prepoznaju ovu pojavu, koja podrazumeva oblik ponašanja na radnom mestu kojim jedna ili više osoba sistematski psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, ugrožava njen ugled, dostojanstvo i integritet, sa ciljem da je ukloni sa radnog mesta. Na kursu su predočeni negativni uticaji mobinga na pojedinca, organizaciju i društvo u globalu.

S obzirom na to da su različita istraživanja pokazala da se pojava mobinga ne sme zanemariti, kao i da je u velikom procentu prisutna u svim zemljama i oblastima poslovanja, važno je da se na ovu pojavu adekvatno reaguje i na vreme. Upravo to će savladati korisnici ovog kursa. Kurs upravo obrađuje brojna istraživanja na ovu temu kako bi polaznici stekli pravu sliku o problemu koji mobing predstavlja. Naime, naučnici su istraživali troškove koji nastaju usled mobinga kako u smislu gubitka zaposlenih, tako i novčano, na osnovu čega su razvili preventivne programe, koje danas sve više organizacija primenjuje u svom poslovanju.

Budući da jedna savremena poslovna organizacija sebi ne sme dopustiti da dođe do mobinga među zaposlenima, polaznici će kroz mnogobrojne primere iz prakse naučiti i na koji način se mogu protiv njega boriti. Takođe, savladaće i tehnike za prepoznavanje ove pojave i reagovanje na nju.

Cilj kursa

Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa pojmom mobinga kako bi mogli da ga prepoznaju u svom radnom okruženju i da se suoče sa tim problemom na adekvatan način. Po završetku kursa, polaznici će moći da prepoznaju da li se nad njima ili nad nekim od njihovih kolega vrši  mobing. Pored toga, razviće preventivne mehanizme kojima bi mogli da zaštite sebe ili svoju organizaciju od negativnih posledica mobinga. Ukoliko se pak oni ili neko iz njihove organizacije nađe u situaciji da bude žrtva mobinga, znaće kako da se na najbolji način izbore sa ovim problemom.

 • Procena vremena

  7 h 14 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri