Kurs MikroTik Network Administration

Kurs MikroTik Network Administration

Opis kursa

Kurs MikroTik Network Administration korisnicima pomaže da steknu znanja i veštine potrebne za planiranje, dizajn i razvoj mrežnih sistema baziranih na MikroTik prozvodima (RouterBOARD, RouterOS, WinBox, The Dude itd.). Kurs počinje uvodom u MikroTik tehnologiju, da bi kasnije kroz praktična rešenja bila prikazana primena različitih servisa koje RouterOS pruža. U kursu su obrađene osnove inicijalnog konfigurisanja MikroTik rutera, preko standardnih mrežnih servisa, do naprednih tehnika konfiguracije novih verzija MikroTik RouterOS-a.

Potrebno predznanje

Za efektivno praćenje kursa potrebno je najosnovnije poznavanje operativnih sistema na korisničkom nivou. Poželjno je, ne i neophodno, poznavanje računarskog hardvera, dok je od suštinskog značaja poznavanje računarskih mreža na naprednom nivou. Nije neophodno, ali je poželjno iskustvo u radu u komandno-linijskom okruženju i razumevanje rada sa skriptama.

Cilj kursa

Kurs MikroTik Network Administration korisniku pruža odgovore na probleme na koje može naići prilikom konfiguracije MikroTik mrežnih rutera. Detaljno su predstavljene teorijske osnove mreža i u skladu sa tim, na odgovarajući način, prikazani su načini konfigurisanja MikroTik rutera.

Koncept kursa je takav da su u svakoj oblasti istaknute prednosti RouterOS-a i šta je sve moguće postići implementacijom ovih rešenja. Cilj kursa je da korisnici razumeju osnovne koncepte upotrebe MikroTik rutera u mrežnom okruženju. Korisnicima će biti predstavljena i konkretna rešenja za unapređenje bezbednosti mreže kroz različita podešavanja, počev od osnovnih, uvodnih elemenata, preko konfiguracije pojedinih alata i RouterBOARD uređaja, do naprednih tehnika. Ideja je da korisnik stekne potrebna znanja iz domena konfiguracije i upravljanja mrežnim okruženjem i da nauči sam da implementira rešenja porebna u produkcionom okruženju. Korisnici će na ovom kursu naučiti kako da procene koji alat, koja podešavanja i koje metode najviše odgovaraju konkretnom okruženju.

 • Procena vremena

  33h 35min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  16

 • Broj testova

  22

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri