Mikroekonomija

Kurs Mikroekonomija

Opis kursa

Tokom kursa objasnićemo sa kojim problemima se suočava preduzeće kada su u pitanju funkcionisanje i organizacija, struktura i veličina troškova proizvodnje, način formiranja cena i ostalih važnih faktora koji utiču na uspešnost poslovanja preduzeća. U okviru mikroekonomije izučava se preduzeće kao privredna jedinica.

Cilj kursa

Cilj je da se polaznik upozna s pojmovima i suštinom funkcionisanja ekonomije na mikronivou, odnosno s funkcionisanjem privrednih društava i domaćinstava sa stanovišta troškova proizvodnje, formiranja i raspodele profita, uzimajući u obzir formiranje cena, proizvodnju i raspodelu usluga i proizvoda.

 • Procena vremena

  7 h 7 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri