Kurs Microsoft Web Services

Kurs Microsoft Web Services

Opis kursa

Kurs se bavi razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Tokom kursa polaznik će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

Potrebno predznanje

Polaznik mora da poseduje predznanje iz kurseva Introduction to Programming in C#.

Cilj kursa

Na kraju kursa polaznik je osposobljen za kreiranje servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem WCF-a.

 • Procena vremena

   36h 54min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  15

 • Broj testova

  21

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri