Kurs Microsoft Data Access

Kurs Microsoft Data Access

Opis kursa

Tokom kursa biće prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. Takođe, objašnjena je i upotreba specijalnog jezik koji omogućava laku pretragu podataka u različitim obliku – LINQ. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code-First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

Potrebno predznanje

Potrebno je da polaznik poseduje predznanje iz kurseva Introduction to Programming in C# i SQL programiranje i administracija.

Cilj kursa

Na kraju kursa polaznik će moći da radi sa podacima unutar Desktop i Web Windows aplikacija.

 • Procena vremena

  44h 22min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  19

 • Broj testova

  25

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri