Kurs Metode i tehnike upravljanja projektima

Kurs Metode i tehnike upravljanja projektima

Opis kursa

Tokom ovog kursa polaznici će se upoznati sa osnovnim metodama i tehnikama koje se koriste u procesu upravljanja projektima, sa njihovim osnovnim karakteristikama, načinima upotrebe, sa prednostima koje one pružaju prilikom planiranja projekta. Takođe, pored osnovnih tehnika za upravljanje projektima, kao što su CPM, PERT, PDM tehnike mrežnog planiranja, polaznici će se upoznati i sa drugim metodama: gantogram, metoda ključnih događaja, kao i Išikava metoda.

Cilj kursa

Primarni cilj je opisivanje metoda i tehnika za upravljanje projektima, primena metoda, razumevanje tehnika koje se koriste prilikom planiranja projekta. Takođe, cilj je i da se polaznici upoznaju sa osnovnim principima mrežnog planiranja, načinom konstruisanja i numerisanja mrežnog dijagrama.

 • Procena vremena

  8 h 10 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri