Kurs Merdžeri i akvizicija

Kurs Menadžeri i akvizicije

Opis kursa

Kurs Merdžeri i akvizicije obrađuje osnovne pojmove merdžera i akvizicije, a pažnja je usmerena na nastanak merdžera i akvizicija, kao i na najrelevantnije elemente ovih aktivnosti. Poseban akcenat u krusu su motivi i ciljevi merdžera i akvizicija, kao i proces merdžera i akvizicija, gde se jednaka pažnja poklanja svim fazama tog procesa.

Cilj kursa

Cilj kursa Merdžeri i akvizicije je da korisnike upozna sa osnovnim pojmovima i načinom prepoznavanja aktivnosti merdžera i akvizicija, njihovim motivima, ciljevima, kao i celokupnim procesom ovih aktivnosti.

 • Procena vremena

  3h 9min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Veštine uspešne prodaje

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri