Kurs Menadžment znanja

Kurs Menadžment znanja

Opis kursa

Kurs Menadžment znanja se bavi pojmom menadžmenta znanja kao i njegovim značajem i sticanjem konkurentske prednosti upravljanjem znanjem. Na ovom kursu pažnja je posvećena distribuiranom menadžmentu znanja, hijerarhijskom modelitetu menadžmenta znanja, deljenju i transferu znanja, a obuhvaćena su i softverska rešenja kao podrška menadžmentu znanja, kao i internet i organizaciono učenje.

Cilj kursa

Cilj kursa Menadžment znanja je da korisnicima približi pojam i značaj menadžmenta znanja, da ih upozna sa modelima menadžmenta znanja kao i menadžmentom znanja u savremenom svetu i sotverskom rešenju kao i korišćenju savremenih tehologija prilikom upravljanja znanjem sve u cilju sticanja konkurentske prednosti.

 • Procena vremena

  11h 4min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri