Kurs Menadžment znanja

Kurs Menadžment znanja

Opis kursa

Kurs Menadžment znanja bavi se pojmom menadžmenta znanja, kao i njegovim značajem i sticanjem konkurentske prednosti pomoću upravljanja znanjem. Na ovom kursu pažnja je posvećena distribuiranom menadžmentu znanja, hijerarhijskom modalitetu menadžmenta znanja, deljenju i transferu znanja, a obuhvaćena su i softverska rešenja kao podrška menadžmentu znanja, kao i internet i organizaciono učenje.

Cilj kursa

Cilj kursa Menadžment znanja jeste da korisnicima približi pojam i značaj menadžmenta znanja, da ih upozna sa modelima menadžmenta znanja, zatim sa menadžmentom znanja u savremenom svetu i softverskom rešenju, kao i u korišćenju savremenih tehologija prilikom upravljanja znanjem, a sve to sa ciljem sticanja prednosti nad konkurencijom.

 • Procena vremena

  11 h 4 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri