Kurs Menadžment projekata u informacionim tehnologijama

Kurs Menadžment projekata u informacionim tehnologijama

Opis kursa

Kurs Menadžment projekata u informacionim tehnologijama opisuje značaj osnovnih načela za potrebe vođenja realizacije IT projekta. Na kursu se objašnjava celokupan proces upravljanja projektnim zadatkom, počev od inicijalizacije IT projekta do njegove završne faze. On otkriva šta je potrebno učiniti u svakoj od mnogih faza upravljanja IT projektom i izlaže metode, tehnike, kao i programski paketi koji se koriste za upravljanje IT projektima.

Cilj kursa

Cilj kursa Menadžment projekata u informacionim tehnologijama jeste da pruži osnovna znanja u oblasti upravljanja IT projektima kako bi se postigao željeni ishod u realizaciji predviđenog IT projektnog zadatka. Pored toga, cilj kursa Menadžment projekata u informacionim tehnologijama je da se rukovodioci projekta nauče kako da projektni zadatak završe na vreme i u skladu sa predviđenim budžetom, a da pri tome bude dostignut željeni nivo kvaliteta IT projekta.

 • Procena vremena

  21h 34min

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  10

 • Broj testova

  12

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri