Kurs Menadžment poslovnog prostora

Kurs Menadžment poslovnog prostora

Opis kursa

Na kursu Menadžment poslovnog prostora korisnici se upoznaju sa problematikom, pravilima i procesima upravljanja objektima i njihovog održavanja. Takođe, oni uviđaju kakva je uloga menadžera poslovnog prostora u poslovnoj organizaciji, koji su njegovi zadaci i funkcije, kao i izazovi savremenog biznisa, sa kojima mora da održi korak.

Cilj kursa

Cilj kursa Menadžment poslovnog prostora jeste da korisnici shvate značaj upravljanja objektom, značaj održavanja objekta i njegove organizacije u fazi njegove eksploatacije i da se upoznaju sa osnovnim elementima ovih procesa kako bi mogli da ih primene u praksi.

 • Procena vremena

  9 h 11 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri