Kurs HR

Kurs Menadžment ljudskih resursa

Opis kursa

Kroz kurs Menadžment ljudskih resursa korisnici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim principima upravljanja ljudskim resursima, procesima planiranja, pronalaženja i selekcije zaposlenih. Kroz nastavne jedinice korisnici će imati priliku da se upoznaju sa obučavanjem i razvojem zaposlenih, njihovim motivisanjem, koučingom i psihologijom orgnaizacije. U kursu će se govoriti o zakonskoj regulativi koja se odnosi na proces zapošljavnja, odnosno o ugovorima o radu, zasnivanju i raskidu radnog odnosa.

Cilj kursa

Cilj kursa Menadžment ljudskih resursa je da korisnike upozna sa osnovnim zadacima sektora ljudskih resursa u jednoj organaizaciji, ali i da im pomogne da sagledaju celokupan proces – počev od njegovog nastanka, preko potrage za zaposlenima, njihovom procenom, uvođenjem i obučavanjem za radne zadatke koje će obavljati i motivacijom. Jedan od ciljeva kursa je i da korisnici shvate način funkcionisanja radnih timova, grupa ali i da se upoznaju sa zakonskom osnovnom koja se odnosi na ljudske resurse.

 • Procena vremena

  66h

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  38

 • Broj testova

  45

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve