Kurs menadžment informacionih sistema

Kurs Menadžment informacionih sistema

Opis kursa

Cilj kursa je da se objasne osnove menadžmenta informacionih sistema. Tokom kursa obrađuju se dva modula. Pojam poslovnih informacionih sistema je prvi modul i u okviru njega su predstavljeni pojam i opšta teorija informacionih sistema, faze u Microsoft Solution Framework (MSF) proces modelu, tehnike koje se koriste u prikupljanju informacija i dokument projektne strukture. U okviru drugog modula obrađuju se dizajniranje, kompletiranje i stabilizacija prema MSF proces modelu, gde su detaljno objašnjeni konceptualni, fizički i logički dizajn, kao i faze MSF proces modela – planiranje, stabilizacija i distribucija.

Cilj kursa

Cilj kursa je da se polaznik upozna sa kompleksnošću i fazama Microsoft Solution Framework (MSF) proces modela. Uz to, cilj je i da se polaznik pripremi za praktičnu primenu znanja u poslovnom okruženju i prepozna prednosti primene informacionih sistema kao podrške u svakodnevnom poslovnom okruženju.

 • Procena vremena

  19 h 52 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  9

 • Broj testova

  11

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri