Menadžment i poslovna organizacija

Kurs Menadžment i poslovna organizacija

Opis kursa

Kurs Menadžment i poslovna organizacija predstaviće vam najvažnije pojmove koji se odnose na jednu organizaciju i sve procese koji se dešavaju u okviru nje. Takođe, ovaj kurs će se baviti i osnovnim modelima organizacione strukture, kao i životnim ciklusom organizacije u svakoj njegovoj fazi.

Predavači sa višegodišnjim iskustvom upoznaće vas sa osnovama i primenom strategijskog planiranja, ali i sa pojmom i podelom kompanijskih resursa, planiranjem i kontrolom troškova poslovanja.

Kurs, između ostalog, obrađuje i aktivnosti operacionog menadžmenta koje se povezuju sa upravljanjem procesima i resursima. Pored toga, saznaćete više i o pojmu i značaju kvaliteta u poslovnom sistemu, kao i standardima u vezi sa kvalitetom.

Cilj kursa

Kurs Menadžment i poslovna organizacija osmišljen je kako bi vam omogućio da se upoznate sa pojmom menadžmenta, organizacije i interesnih grupa (stejkholdera). Po završetku kursa, razumećete svaku fazu u životnom ciklusu jedne organizacije, ali i kompletnu metodologiju projektovanja organizacione strukture.

Usvojićete korisna znanja o upravljanju proizvodnim i uslužnim operacijama u organizaciji, počev od planiranja i projektovanja. Uz to, ovaj kurs će vas upoznati i sa pojmom i značajem kvaliteta proizvoda, usluga i poslovnog sistema u praksi.

 • Procena vremena

  65 h 35 min.

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  36

 • Broj testova

  43

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri