Međunarodno poslovno pravo

Kurs Međunarodno poslovno pravo

Opis kursa

Kurs Međunarodno poslovno pravo podeljen je u pet modula koji će vam omogućiti da bez poteškoća usvojite sve korisne veštine koje donosi ovaj kurs. U prvom delu kursa biće vam predstavljen pojam međunarodnog poslovnog prava, kao i određivanje njegovog predmeta izučavanja. Nakon toga sledi tematska celina koja će govoriti o izvorima međunarodnog poslovnog prava, dok je u trećoj nastavnoj jedinici reč o subjektima međunarodnog poslovnog prava.

Četvrti modul će vas detaljnije upoznati sa sistemom odnosa prema subjektima u međunarodnom poslovnom pravu. Na kraju očekuje vas nastavna jedinica u kojoj ćete saznati sve što se tiče ugovora o međunarodnoj prodaji.

Cilj kursa

Kurs Međunarodno poslovno pravo ima za cilj da svim polaznicima približi pojam i predmet izučavanja ove naučne discipline. Uz to, biće vam predstavljeni izvori međunarodnog poslovnog prava, njegovi subjekti, sistemi odnosa prema subjektima u međunarodnom pravu, kao i pojam ugovora o međunarodnoj prodaji.

 • Procena vremena

  5h 58min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri