Kurs Međunardoni standardi kvaliteta

Kurs Međunarodni standardi kvaliteta

Opis kursa

ISO standard, HACCP standard su oznake koje svakodnevno viđamo na raznim proizvodima, brošurama kompanija, promotivnim oglasima, a šta one zapravo predstavljaju biće objašnjeno u kursu Međunarodni standardi kvaliteta. Da li one ukazuju na određeni kvalitet? Koja je njihova uloga u savremenom konkurentskom okruženju? Da li nam daju sigurnost da je proizvod usklađen sa određenim standardima, a usluga na visokom nivou? O svemu tome korisnici će saznati na kursu Međunarodni standardi kvaliteta.

Cilj kursa

Cilj kursa Međunarodni standardi kvaliteta je da korisnike upozna sa značajem standardizacije i njenog uticaja na rad organizacije, kao i sa uticajem i značajem koju standardizacija ima i za potrošače proizvoda, odnosno korisnike usluga. Cilj kursa jeste da se korisnicima približe i pojasne pojmovi međunarodnih standarda kvaliteta, i to pre svega standarda: ISO 9000, ISO 18000, ISO 14000.

 • Procena vremena

  9h 59min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri