Kurs Međunarodni menadžment

Kurs Međunarodni menadžment

Opis kursa


Tokom kursa biće objašnjen pojam međunarodnog menadžmenta, njegove karakteristike, osobenosti i razlike u odnosu na menadžment koji se sprovodi u okvirima jedne zemlje. U okviru kursa biće reči o aktivnostima koje je neophodno izvršiti pre proširenja poslovanja na međunarodno tržište, kao i strategije poslovanja. Veliki deo posvećen je i pronalaženju i razvoju kadrova, kao i brojnim kulturnim razlikama koje postoje u zavisnosti od tržišta na kome se posluje.

Cilj kursa


Kurs ima cilj da približi polaznicima način poslovanja na tržištu koje se nalazi van domaće zemlje. Tokom kursa polaznici će biti upoznati sa faktorima i okolnostima na koje je važno obratiti posebnu pažnju kako bi njihov nastup na ovom tržištu bio što bolje organizovan. Cilj kursa je da se studentima objasni pojam, značaj, strategija i veština upravljanja međunarodnim poslovnim operacijama, a sve u cilju osposobljavnja za poslovanje u međunarodnim uslovima.

 • Procena vremena

  10h 11min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri