Kurs Međunarodni marketing

Kurs Međunarodni marketing

Opis kursa

Kurs sadrži sedam nastavnih jedinica u kojima je objašnjen pojam međunarodnog marketinga. U okviru nastavnih jedinica obrađene su međunarodne marketing strategije, različiti načini izlaska na međunarodno tržište i mogućnosti koje međunarodno tržište nudi kompanijama. U zasebnoj jedinici objašnjen je međunarodni marketing miks, odnosno sva četiri elementa marketing miksa stavljena su u međunarodno okruženje. Takođe, kurs sadrži i primere kako bi se gradivo lakše razumelo.

Cilj kursa

Tokom kursa polaznici će se upoznati sa interkulturnim okruženjem i sa poslovanjem u takvoj sredini. Takođe, imaju mogućnost da nauče strategije i načine ulaska na međunarodno tržište i da nauče da kreiraju elemente međunarodnog marketing miksa.

 • Procena vremena

  9h 9min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri