Kurs Međunarodne finansije

Kurs Međunarodne finansije

Opis kursa

Tokom kursa govorićemo o pojmu međunarodnoih finansija, o međunarodnom monetarnom sisitemu i njegovom razvoju. Takođe, o deviznom kursu, deviznom tržištu, platnom bilansu, spoljnom dugu i međunarodnim finansijskim organizacijama.

Cilj kursa

Kurs ima cilj da polaznika upozna sa osnovnim pojmovima međunarodnih finansija, sa deviznim tržištem, deviznim sistemom, međunarodnim kretanjem kapitala, bilansom plaćanja, spoljnim dugom i načinima njegove otplate. Cilj je da se polaznika upozna sa međunarodnim monetarnim sistemom, njegovim osnivanjem, kao i međunarodnim finansijskim organizacijama.

 • Procena vremena

  6h 52min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri