Kurs Međuljuski resursi u organizaciji

Kurs Međuljudski odnosi u organizaciji

Opis kursa

Kurs Međuljudski odnosi u organizaciji bavi se odnosima među zaposlenima u kompaniji. Kurs počinje objašnjenjem pojma međuljudskih odnosa, zatim problemima psihologije međuljudskih odnosa, a nastavlja se prikazom savremenih stilova vođenja. Pred kraj je obrađena socijalna dinamika grupa i timova u organizaciji. Kurs se završava opisom načina za unapređenje međuljudskih odnosa u organizaciji i sadrži mnogo primera i slika, koji su dodatna pomoć u savladavanju lekcija.

Cilj kursa

Cilj kursa je upoznavanje korisnika sa predmetom psihologije međuljudskih odnosa na radu, te važnošću formiranja timova – postupno i ilustrativno. Korisnik će naučiti kako može da unapredi psihološku klimu organizacije.

 • Procena vremena

  6 h 54 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri