Kurs materijali i boje

Kurs materijali i boje

Opis kursa

Kurs je zamišljen tako da polaznicima pruži osnovna znanja o materijalima i bojama koji se koriste u arhitekturi, dizajnu enterijera i dizajnu industrijskih proizvoda. Ova znanja će im omogućiti da bolje razumeju problematiku materijala i boja u dizajnerskoj praksi. Polaznici će moći da nauče o osobinama i primeni boja i premaza, svojstvima materijala, optičkim, iskustvenim i emotivnim uticajima koje materijali imaju na ljude. Zahvaljujući ovom kursu, polaznici će naučiti da prilikom dizajniranja izvrše odabir adekvatnih materijala za sopstveni dizajn.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznicima pruži osnovna znanja o grupama materijala, polufabrikatima i sirovinama koje je moguće pronaći na tržištu. Takođe, da se pažnja polaznika usmeri na primenu, identifikaciju i pronalaženje dobrih boja i materijala koji se nude. Ovaj kurs se ne bavi hemijskim sastavom materijala i boja, već isključivo njihovom primenom. Po završetku kursa Materijali i boje, očekuje se da će polaznici moći da razlikuju materijale i da prepoznaju kvalitete raznih materijala koji se nude na tržištu, a koji se primenjuju u 3D dizajnu.

Potrebno predznanje:

Ovo je početni kurs i nije potrebno prethodno predznanje.

 • Procena vremena

  29h 24min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  17

 • Broj testova

  24

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri