Kurs Marketing u uslužnim delatnostima

Kurs Marketing u uslužnim delatnostima

Opis kursa

Tokom kursa u okviru nastavnih jedinica opisan je pojam usluga, koje su karakteristike usluga po čemu se razlikuju od proizvoda, ali i razvoj marketing usluga. Fokus je stavljen na uslužni marketing miks koji predstavlja dopunu tradicionalnog marketing miksa, gde sada umesto 4P imamo 7P. Usluge se ne mogu odvojiti od izvršioca i kupaca tih usluga, pa su neke od nastavnih jedinica posvećene značaju ove dve uloge u procesu pružanja usluga.

Cilj kursa


Kurs će polaznicima omogućiti da se upoznaju sa karakteristikama usluga, upoznaće se sa elementima uslužnog marketing miksa, razumeće proces brendiranja usluge i uticaja zaposlenih na taj proces. Na kreiranje usluge utiču i kupci tih usluga, takođe polaznici će se upoznati sa ulogom kupaca u procesu pružanja usluga i sa tim koliko su oni važni za ovaj proces.

 • Procena vremena

   12h 12min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  8

 • Broj testova

  9

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri