Kurs marketing informacione tehnologije

Kurs Marketing u informacionim tehnologijama

Opis kursa

Na kursu Marketing u informacionim tehnologijama saznaćete šta se sve podrazumeva pod pojmom marketinga. Naučićete različite koncepcije marketinga, šta je to marketing mix, kako da kreirate marketing koampanju i kako da upravljate marketingom. Sazznaćete šta je to SWOT analiza, zašto je važna, ali i sve o planiranju marketinga. Predtavljeno je marketinško istraživanje i njegov značaj, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Detaljno se obrađuju sve faze procesa marketinškog istraživanja - od istraživanja tržišta preko određivanja ciljne grupe do konkurencije. Polaznici će se upoznati sa karakteristikama marketinškog informacionog sistema kao informacione baze za donošenje odluka iz raznih domena upravljanja marketingom, sa akcentom na ulozi informacionih tehnologija u marketinškim istraživanjima. Obradićete pojam, značaj, karakteristike kao i oblike direktnog marketinga. Polaznici će se upoznati sa primenom direktnog marketinga, kako u onlajn, tako i u oflajn okruženju. Akcenat je, svakako, na direktnom marketingu na internetu, njegovim oblicima i prednostima korišćenja.

Potrebno predznanje:

Kurs je tako koncipiran da nije potrebno nikakvo predznanje za razumevanje.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa Marketing u informacionim tehnologijama je obrada pojma marketinga i marketinških aktivnostima, kako u svom tradicionalnom smislu, tako i u savremenom dobu. Polaznici stiču znanja o tome šta karakteriše marketinške informacione sisteme. Akcenat je na saznanjima iz oblasti onlajn marketinga, ali i posebnih vrsta marketinga.

 • Procena vremena

  9h 15min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  34

 • Broj testova

  40

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri